Wednesday, February 27, 2019

Bản quyền dữ liệu

subrice-QCYB.jpg


Bạn hiểu rằng quangcaoyenbai.com  chỉ tạo môi trường chia sẻ với cộng đồng nhằm mục đích giúp các designer thêm hiểu biết, tiếp cận với kho dữ liệu thế giới, học hỏi, tăng tính sáng tạo nhiều hơn với cách thức thiết kế:  quangcaoyenbai.com  không chịu trách nhiệm về độ trung thực, sự toàn vẹn, tính hợp pháp của các nội dung mà chỉ cung cấp các chức năng web để các designer thấy được đánh giá của cộng đồng và tham gia như một thành viên ảo nhằm giúp bạn sàng lọc thông tin, góp phần giữ gìn sự lành mạnh của quangcaoyenbai.com 
Nguồn tài nguyên trên quangcaoyenbai.com  (bao gồm các tài liệu, File thiết kế, Thư viện chuyên ngành) do người dùng Upload. quangcaoyenbai.com  hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bản quyền/ trách nhiệm pháp lý của nguồn dữ liệu đó. Việc này đã được người dùng chấp nhận trước khi tham gia cộng đồng quangcaoyenbai.com 
quangcaoyenbai.com  yêu cầu người dùng phải ký cam kết và xác thực về bản quyền dữ liệu thuộc bản thân hoặc không có tranh chấp bản quyền. Mọi vi phạm người dùng upload hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Các nguồn dữ liệu số do sưu tầm, khi upload phải ghi rõ nguồn để tôn trọng đến tác giả người tạo ra dữ liệu đó.

quangcaoyenbai.com  luôn sẵn sàng gỡ bỏ nội dung có bản quyền khi có yêu cầu của tác giả bằng văn bản
Thông báo vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được đăng trên Trang web quangcaoyenbai.com  vi phạm bản quyền, bạn có thể gửi cho chúng tôi thông báo kèm theo tất cả thông tin có liên quan: Thông báo vi phạm bản quyền

Nguyên tắc thông báo về bản quyền
quangcaoyenbai.com  tôn trọng bản quyền của tác giả và chính sách của chúng tôi là phản hồi lại tất cả các thông báo về vi phạm bản quyền được xác lập theo các quy định hiện hành. Sau khi nhận được thông báo tuân thủ các Nguyên tắc này, quangcaoyenbai.com  có thể xóa hoặc vô hiệu quyền truy cập vào tài liệu bị cáo buộc là vi phạm hoặc thực hiện hành động tiếp theo mà theo quyết định của chúng tôi là thích hợp, bao gồm việc vô hiệu hoá tài khoản của người dùng. Khi thực hiện các biện pháp đó, quangcaoyenbai.com  có thể cố gắng liên lạc với bên đã đăng nội dung để bên đó có thể đưa ra bất kỳ tuyên bố nào mà mình cho là phù hợp theo quy định hiện hành.
Bản quyền thông báo vi phạm phải đáp ứng các yêu cầu sau:
  • Chữ viết tay hoặc chữ ký điện tử của người nộp thông báo.
  • Xác định tác phẩm có bản quyền đã tuyên bố đã bị vi phạm, hoặc, nếu nhiều tác phẩm có bản quyền, một danh sách các tác phẩm đó.
  • Xác định các tài liệu được tuyên bố là vi phạm và sẽ được gỡ bỏ hoặc truy cập vào đó sẽ được vô hiệu hóa, và thông tin hợp lý đủ để cho phép quangcaoyenbai.com để xác định vị trí đó vật liệu.
  • Thông tin đủ để cho phép quangcaoyenbai.com  liên lạc với bên khiếu nại, chẳng hạn như địa chỉ, số điện thoại, nếu có, một địa chỉ thư điện tử.
  • Một tuyên bố rằng bên khiếu nại có tin tưởng rằng việc sử dụng tài liệu không được chủ bản quyền hay luật pháp cho phép.
  • Một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và đúng sự thật.
  • quangcaoyenbai.com  sẽ làm theo các thủ tục được cung cấp bởi các quy định hiện hành để đảm bảo tuân thủ bản quyền. Khi nhận được thông báo phù hợp với các điều kiện nêu trên, quangcaoyenbai.com  sẽ xoá hoặc vô hiệu việc truy cập vào tài liệu vi phạm càng sớm càng tốt. quangcaoyenbai.com  sẽ không nhất thiết phải gửi một xác nhận về việc loại bỏ / vô hiệu hoá.
  • Các tuyên bố của bên đăng nội dung bị cáo buộc vi phạm cũng phải tuân thủ các yêu cầu cho thông báo về bản quyền. 
Thông tin liên hệ về bản quyền của quangcaoyenbai.com 
Nếu bạn tin rằng bên đăng tài liệu bị cáo buộc là vi phạm là nhà xuất bản tái bản, bạn có thể tạo thuận lợi cho quangcaoyenbai.com  các thông tin có liên quan để xác minh và thực hiện các biện pháp tương ứng.
Nếu bất kỳ yêu cầu nào ở trên không được hoàn thành, thông báo vi phạm bản quyền có thể không hợp lệ.
Cảm ơn bạn đã hợp tác của bạn.
Báo cáo Lạm dụng
quangcaoyenbai.com  có cách tiếp cận không dung thứ đối với nội dung / tệp lạm dụng. Để báo cáo sự lạm dụng liên quan đến nội dung hoặc tệp tin, vui lòng gửi email tới quangcaoyenbai.com@gmail.com với một bản tóm tắt / mô tả rõ ràng về vấn đề đang xảy ra.
| Trong thời gian chờ load link hãy bấm xem video để ủng hộ Quảng Cáo Yên Bái | Thank For Watching |


SHARE THIS

Author:

THÔNG TIN LIÊN HỆ Office: Đ. Nguyễn Tất Thành - Tp. Yên Bái Điện thoại: 0378 166 999 Hotline: 0967 101 101 Email: quangcaoyenbai.com@gmail.com

0 nhận xét: